ARGO.Aero Team

Since 2006 we are the manufacturers of the world's best Gyrocopter...

...It’s the people who work here.

   It’s about true passion.

   It’s about mastery of craft.

And that goes for everyone, from designer,  engineers,  manаgers, sales team to manufacturing professionals, and everyone in-between.

MAKSYM MOSHKIVSKYI Inżynier-konstruktor
GRZEGORZ ORACZ Serwis
MAGDALENA OLENDEREK Sales representative
DATSENKO OLEKSANDRA Tłumacz asystent
KRZYSZTOF WRONOWSKI CEO
MOHAMMAD BHUIYA Sales representative
ANDRZEJ MĄDRY Kierownik działu inżynierów i prototypowni
MIECZYSLAW SOBKIEWICZ Kierownik serwisu
MICHAŁ BOBROWSKI Board member

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 ARGO.Aero

Al. Katowicka, 11 05-830 Wolica/Warszawa, Polska

-------------------------------------------------------

VAT : 1231208563 | Regon: 142314725 KRS:0000355281

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2016 2can & ARGO.Aero