iSolution prezentuje System Zarządzania Przedsiębiorstwem

iSolution ERM  - AWA 2.

 

 

 

 

 

  CAWA -  Enterprise Resource Management, zaprojektowany przez Krzysztofa Wronowskiego i wykonany przez firmę iSolution, jest pierwszym tak zaawansowanym systemem ERM pracującym w chmurze.

 

Dzięki temu może działać w każdym miejscu na świecie i na każdej platformie z dostępem do internetu dla nieograniczonej liczby pracujących jednocześnie terminali i języków interfejsu.

 

 • System jest w pełni skalowalny, dostosowuje się do najbardziej zaawansowanych modeli danych.
 • Jest oparty na wzorcu architektonicznym MVC+ a napisany w języku JavaScript i PHP dzięki czemu jest łatwy w instalacji i ma niewielkie wymagania sprzętowe.
 • Może pracować na wielu bazach danych jednocześnie.
 • Posiada zaawansowany mechanizm definiowania operacji i przydzielania uprawnień grupom użytkowników.
 • System jest zintegrowany z większością programamów typu CAD.

 

Kilka ciekawostek na temat systemu AWA 2:

 

 • W chwili obecnej na System składa się 64 000 linii kodu.
 • Jest to odpowiednik 15 000 stron maszynopisu,
 • Popularna gra Quake 3 zawiera 31 000 lini kodu
 • Oprogramowanie wykonawcze statków kosmicznych składa się z 40 000 lini kodu
 • Dzięki serwisowi CLOC: http://www.dwheeler.com/sloccount/  można policzyć ilość linii czystego kodu programu.
 • Analiza przeprowadzona za jego pomocą wykazała, że napisanie jądra Linuksa od zera wymagałoby zatrudnienia 200 programistów przez 9 lat i kosztowałoby $267 milionów dolarów
 • Przy założeniu najniższej możliwej ceny $15 za linię kodu przy skąpym projektowaniu i testowaniu system CLOC wycenia AWA 2 na $960 000.
 • Przy założeniu normalnej rynkowej ceny $40 za linię kodu cena wzrasta do $2 560 000
 • Biorąc pod uwagę porównanie do Darwina powinniśmy tworzyć System 10 lat ( Jak wiadomo Darwin twierdził: "it appears writing code is some 6 times more time-consuming than writing a revolutionary scientific tome”)
 • Biorąc pod uwagę że 67 osób pracujących przez 40 miesięcy jest w stanie napisać milion linii kodu, czas wykonania AWA 2 to 10 lat.

 

System pracuje w oparciu o trzy platformy komunikacyjne:

 

1.Inteligentny Konfigurator 3d

 

 • Konfigurator pozwala stworzyć i zobaczyć wygenerowaną komputerowo własną maszynę w 3D w każdym kolorze wraz z opcjami dodatkowymi.
 • Konfigurator automatycznie generuje się i aktualizuje na podstawie inżynierskich rysunków złożeniowych CAD importowanych za pomocą dedykowanego modułu.

 

2. Panel Klienta a w nim:

 

 • a. Elektroniczny inteligentny Katalog Części z funkcją generowania zamówien (sklep)
 • b. Moduł zarządzania zamówieniami częsci (wraz z modułem progresu i śledzenia wysyłki)
 • c. Moduł zarządzania zamówieniami Maszyn (wraz z modułem śledzenia zamówienia i etapów produkcji)
 • d. Moduł historii transakcji

 

3. Panel Administracyjny A ERM a w nim:

 

 • a. Moduł zarządzania dostępem, listami administratorów i nieograniczoną liczbą uprawnień nadawanych dowolnej liczbie Administratorów i Grup Administracyjnych.
 • b. Moduł Produkty - dający dostep do wszystkich danych na temat detali i złożeń oraz czynności produkcyjnych z możliwośią pobrania do pracy w arkuszach kalkulacyjnych np. Ms Excel
 • c. Moduł CRM a w nim panele zarządzania Klientami, Firmami, Użytkownikami i operacjami na wszystkich podmiotach z czytelnym w pełni skalowalnym kalendarzem wydarzeń oraz systemem powiadomień i przypomnień,
 • d. Moduł zarządzania rysunkami CAD a w nim możliwość zmiany opisów widocznych dla klienta oraz definiowania dostępu do rysunków dla uprawnionych grup klientów np Klienci indywidualni, Serwisy, Montownie
 • e. Moduł Konfigurator - panel administracyjny Konfiguratora 3D z pełną możliwością skalowania i kontroli oraz możliwoścą pobrania konfiguratora pracującego offline  np. na targi.
 • f. Moduł Zamowienie Maszyn - w pełni zautomatyzowany proces zamówienia maszyny na podstawie zapytania z Konfiguratora 3D z zaimplementowaną formułą weryfikacji 4 eye policy oraz generowaniem dokumentów sprzedaży i faktur oddzielnie na każdy etap produkcji. Moduł posiada panel weryfikacji płatności oraz panel wczytywania załączników dowolnej postaci. Moduł generuje automatycznie skalę postępu zamówienia widoczną w Panelu Klienta oraz dokumenty do pobrania - faktury i druki zamówień po stronie klienta.
 • g. Moduł Produkcja - bardzo rozbudowany panel nadzorujący dowolną ilość etapów produkcyjnych z możliwością analizy czasu wykonaia poszczególnych operacji. Zapisujący kto wykonał dany etap produkcji, uwagi, czas i postęp procentowy widoczny w czytelnym kalendarzu generującym automatyczny wykres postępu produkcji widoczny automatycznie w Panelu Klienta.
 • h. Moduł Serwis - Panel nadzorujący prace serwisowe w tym przeglądy okresowe i naprawy generujący automatycznie formularze i faktury, współpracujacy w pełni z systemem CRM. Przygotowany na zastosowanie w przyszłosći Remote Control Black BOX.
 • i. Moduł zamówienia części - w pełni zautomatyzowany proces zamówienia części z Elektronicznego Katalogu Części z zaimplementowaną formułą weryfikacji zamówień 4 eye policy oraz generowaniem dokumentów sprzedaży. Moduł posiada panel weryfikacji płatności oraz panel wczytywania załączników dowolnej postaci. Moduł generuje automatycznie skalę postępu zamówienia widoczną w Panelu Klienta oraz dokumenty do pobrania  po stronie klienta.
 • j. Moduł Sprzedaż - panel nadzoru nad wygenerowanymi automatycznie dokumentami sprzedaży będący jednocześnie panelem sprzedaży dającym możliwość generowania raportów księgowych
 • k. Moduł Wpłaty - panel nadzoru nad wpłatami od Klientów przygotowany do zautomatyzowania i zintegrowania z systemem bankowym.
 • l. Moduł Konfiguracji systemu - dający możliwość definiowania danych firmy, danych zamówień i sprzedaży, definiujący etapy produkcji, kolory modeli oraz widoki renderów 3d
 • m. Moduł cenniki- definiujący ilość cenników i rodzaj rabatów w nich przypisanych.
 • n. Moduł Jednostki Miary do definiowania jednostek miar potrzebnych przy generowaniu faktur.
 • o. Moduł Rodzaje Płatności - definiujący sposoby zapłaty, numery kont i dane do przelewu.
 • p. Moduł Sposobu Dostawy - definiujący sposoby dostaw i płatności
 • q. Moduł Kursy Walut - automatyczny aktualizator kursów wymiany pobierający tabele kursów NBP 3 razy na dobę i zapisujacy historyczne kursy.
 • r. Moduł Waluty - definiujący waluty wykozystane w systemie. Można użyć dowolną ilość walut
 • s. Moduł Xenon - Lista maszyn wyprodukowanych (green Book)
 • t. Moduł Rendery - archiwum z możliwością zarządzania renderami do tworzenia animacji 3d
 • u. Moduł Modele - panel do definiowania modeli zarządzanych w systemie ( dowolna ilość modeli)
 • w. Moduł Układu Modeli - panel do definiowania układów (sekcji) przypisanych do poszczególnych modeli
 • x. Moduł Wersje Modeli - panel do definiowania modeli i ich cen bazowych (dowolna ilość modeli)
 • y. Moduł Grupy Opcji konfiguratora - panel do definiowania gru opcji w Konfiguratorze 3D
 • z. Moduł Mail - panel zarządzanie mailami systemowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 MANUFAKTURA Lotnicza Sp z o o

EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231453446 | Regon: 384715359 KRS:0000807708

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2016 2can