ODKRYJ ŚMIGŁOWCE VLR

Zdefiniowaliśmy na nowo rynek nowoczesnych lekkich śmigłowców.

Manufaktura Lotnicza jest pionierem nowego podejścia do dostarczania i eksploatacji bezpiecznych, nowoczesnych

prywatnych lekkich i ultralekkich śmigłowców.

 

Właścicieli lekkich śmigłowców można podzielić na dwie kategorie - użytkowników prywatnych i komercyjnych. Mimo, że pod względem niezawodości, osiągów i parametrów  lotu oczekiwania obu grup są podobne, prywatni właściciele oczekują nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, większego luksusu, częstego odświeżania produktów  i potrzebują zdecydowanie innego wsparcia niż operatorzy komercyjni.

Model dwojakiego dopuszczania do użytku  pozwala nam najlepiej służyć potrzebom obu  grup wyraźnie różnych użytkowników z dwoma wariantami bardzo podobnego śmigłowca. SCOUT VLR (bardzo lekki wiropłat) ma służyć prywatnym właścicielom,  podczas gdy  SCOUT C (komercyjny) koncentruje się na profesjonalnych użytkownikach - szkołach latania i przewoźnikach. Oba śmigłowce są bardzo podobne, a każdy z nich spełnia najnowsze standardy certyfikacji EASA i FAA dla bardzo lekkich wiropłatów oraz  wiropłatów małych. Oba modele montowane są fabrycznie w  zakładzie produkcyjnym Manufaktury Lotniczej w Sobieniach Szlacheckich na lądowisku EPSJ.

SCOUT VLR - dwumiejscowy jest sprzedawany bez certyfikatu typu z rejestracją jednostkową  w klasie specjal z ograniczeniem użytkowym MTOW do 600 kg . Warto podkreślić, że śmigłowiec ten otrzymał  wstępną homologację typu w kraju producenta zgodną z najnowszymi standardami certyfikacji EASA CS-27 i FAA Part 27. Będzie dostarczany klientom z amatorskim zatwierdzeniem zdatności do lotu. Każdy egzemplarz zgodnie z wymogami przepisów zostanie zbudowany w 51% przez przyszłego właściciela podczas dwutygodniowego, kursu budowy i obsługi śmigłowca SCOUT w  naszym zakładzie w Polsce.

SCOUT C - wersja komercyjna trzy-osobowa, będzie oferowana w późniejszym terminie z tradycyjnym zatwierdzeniem oraz pełnym Certyfikatem Typu.

 

 

CERTIFIKACJA a BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikacja nie czyni statku powietrznym bezpieczniejszym niż ten zaprojektowany, wyprodukowany, obsługiwany i eksploatowany zgodnie z normami certyfikacji. Certyfikacja oznacza po prostu, że władze lotnicze oficjalnie potwierdzają, że statek powietrzny spełnia wymagane normy zdatności do lotu. W przypadku prywatnych użytkowników śmigłowców oprócz spełnienia wymagań certyfikacyjnych chodzi przede wszystkim o jeszcze, wyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i obsługi klienta. Prywatni właściciele są często niedoświadczonymi pilotami, a ich statki powietrzne powinny skupiać się na ich potrzebach - prostocie pilotażu, odporności, doskonałej stabilności, wysokiej rezerwie mocy, realistycznym obciążeniu użytkowym, dostosowanym  do wymagań użytkownika, powinny cechować się ponadto solidną odpornością na uszkodzenia i łatwością obsługi przy minimalnym obciążeniu pilota.

Tradycyjne podejście do certyfikacji utrudnia rozwój innowacyjnych technologii i systemów, które spełniają te potrzeby. Producenci najczęściej używają starszych, wstępnie zatwierdzonych komponentów, aby zminimalizować koszty, złożoność i ramy czasowe certyfikacji. To niestety ogranicza możliwość dostarczania dostosowanych do najnowszych osiągnięć techniki bezpiecznych śmigłowców.  Każdy śmigłowiec SCOUT spełnia najnowsze normy certyfikacji EASA i FAA dla śmigłowców w swojej kategorii i jest budowany w polskiej fabryce.

SCOUT VLR łączy najwyższe standardy zdatności do lotu VLR wynikające z najnowszych wymogów certyfikacji z procesem zatwierdzania Urządzeń Latających  stosowanym w statkach budowanych amatorsko.

SCOUT C, czyli zasadniczo ten sam statek, wyprodukowany w tej samej fabryce, będzie wprowadzany na rynek nieco później, z pełnym Certyfikatem Typu umożliwiającym komercyjne wykorzystanie. Model podwójnej homologacji przyjęty przez Manufakturę Lotniczą pozwala nowatorskiemu śmigłowcowi SCOUT spełnić najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa przy szybszym wprowadzaniu na rynek i przy niższych kosztach całkowitych, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i dostępności w dosyć ograniczonym świecie lekkich helikopterów.

 

 

 

SCOUT VLR - IDEALNA OPCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH

Rewolucyjny model sprzedaży SCOUT VLR, stworzony dla właścicieli prywatnych praktycznie całkowicie zmienia dotychczasowe realia kosztów eksploatacji śmigłowców. Amortyzacja na podstawie kalendarza jest zasadniczo wyeliminowana dzięki długiemu, trwającemu 2000 godzin TBO,  bez wymogu remontu statku powietrznego i silnika po upływie 12 lat, oczywiście pod warunkiem regularnych przeglądów.  Oferta MANUFAKTURY Lotniczej, niskich bieżących opłat utrzymania, finansowania, ubezpieczenia i serwisu,  pozwala właścicielom prywatnych śmigłowców zachować relatywnie niskie koszty utrzymania i utrzymać wysoką wartość rezydualną maszyny przy odsprzedaży.

 

ZALETY SCOUT VLR

Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa prywatnym właścicielom-operatorom, przekraczając najwyższe standardy certyfikacji i dostarczając śmigłowiec dostosowany do potrzeb

niedoświadczonych, lub rzadko latających prywatnych pilotów.

Każdy śmigłowiec jest przygotowany do TBO 2000 godzin,

3-letnia pełna gwarancja

Nowoczesne, wydajne i ekonomiczne statki powietrzne

Przystępna cena zakupu

Znacznie niższe koszty operacyjne

Właściciel-operator może zostać zatwierdzony do wykonywania

podstawowych prac serwisowych

Wysoka długoterminowa wartość odsprzedaży

Eliminacja amortyzacji kalendarza

Zbudowany fabrycznie

Kompleksowe praktyczne szkolenie w fabryce

Elastyczność dla właściciela i fabryki w zakresie aktualizacji

Atrakcyjne warunki finansowania

 

CENA

180- 220 tysięcy EUR excl. VAT

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Czy SCOUT VLR to śmigłowiec do zbudowania z zestawu KIT?

Nie. Tradycyjne helikoptery zbudowane w zestawach dają możliwość samodzielnej budowy z dala od kontrolowanego środowiska fabryki, przy niewielkim nadzorze. SCOUT VLR można zbudować tylko w zakładzie lotniczym MANUFAKTURY Lotniczej, z nowoczesnym wyposażeniem produkcyjnym i starannie kontrolowanymi procesami produkcyjnymi, a wszyscy właściciele są wspierani i kierowani przez nasz wysoko wykwalifikowany personel produkcyjny. Umowa zakupu SCOUT wymaga, aby właściciele-operatorzy uczestniczyli w naszych kompleksowych warsztatach w fabryce, aby ukończyć samolot, ucząc się nieocenionych w późniejszej eksploatacji umiejętności i zrozumienia śmigłowca, jego systemów oraz tego, jak zapewnić ciągłą zdatności do lotu. Naszą filozofią jest dostarczenie nie tylko świetnego helikoptera, ale także doświadczenie posiadania, które zwiększa Twoją wiedzę, umiejętności, zrozumienie, a przede wszystkim bezpieczeństwo.

 

Czy kategoria śmigłowców budowanych amatorsko / eksperymentalnych oznacza, że SCOUT nie spełnia standardów certyfikacji?

Ani trochę. W celu wykazania zdatności do lotu śmigłowca SCOUT, MANUFAKTURA Lotnicza jest zobowiązana do pełnej zgodności z przepisami EASA CS-27 Small Rotorcraft (UK / European) i FAA CFR Part 27 Normal Category Rotorcraft (US), z których oba są najnowszymi normami certyfikacyjnymi dla wiropłatów normalnej kategorii, zgodnie z harmonizacją na całym świecie przez ICAO. Są to dokładne normy, które każdy nowy certyfikowany śmigłowiec musi spełniać, aby wykazać zdatność do lotu. Jedynym czynnikiem odróżniającym SCOUT od tradycyjnie certyfikowanego śmigłowca jest to, że zdecydowaliśmy się zaangażować właścicieli w proces produkcyjny, ponieważ podstawową częścią naszej oferty produktowej jest to, że nie tylko sprzedajemy świetny helikopter, ale wyposażamy pilotów w umiejętności i wiedzę, których potrzebują, aby być bezpiecznymi i wnikliwymi właścicielami-operatorami własnych helikopterów.

 

Czy SCOUT jest tak bezpieczny jak certyfikowany helikopter?

Twierdzimy nawet, że jest  bezpieczniejszy. SCOUT jest w pełni zgodny z przepisami EASA i FAA dotyczącymi zdatności do lotu oraz wymaganiami certyfikacyjnymi. Sama certyfikacja nie czyni statku powietrznym bezpieczniejszym niż statek powietrzny zaprojektowany, wyprodukowany, konserwowany i eksploatowany zgodnie z certyfikowanymi normami. Uznając, że podstawową bazą klientów SCOUT VLR są prywatni właściciele, którzy na ogół nie są pilotami z natury, zdecydowaliśmy się przyjąć podejście zapewniające zwiększenia bezpieczeństwa.

Najpierw zaprojektowaliśmy zupełnie nowy helikopter od podstaw, upraszczając systemy i integrując nową technologię w celu poprawy bezpieczeństwa. Następnie zaprojektowaliśmy starannie zaplanowane dwutygodniowe warsztaty fabryczne, w których każdy właściciel będzie uczył się z pierwszej ręki, pomagając licencjonowanym inżynierom / mechanikom w montażu ich śmigłowca. Dzięki temu procesowi uzyskają niezrównany wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie swoich samolotów, proces produkcyjny oraz uzasadnienie procedur operacyjnych i ograniczeń, które są tak często niezrozumiane przez pilotów. Uzbrojeni w tę wiedzę i wiedzę, właściciele operatorzy opuszczą fabrykę  z własnym  SCOUT-em ze znaczną przewagą i świadomością bezpieczeństwa w porównaniu z większością prywatnych właścicieli śmigłowców latających obecnie

 

Czy mogę latać SCOUTem w moim kraju?

Tak! MANUFAKTURA Lotnicza składa wszystkie wnioski o uzyskanie nieograniczonego pozwolenia na eksploatację śmigłowca poza operacją komercyjną w każdym kraju, w którym został zakupiony. Pełna zgodność SCOUT z uznanymi standardami certyfikacji, wraz ze zwiększonym spełnieniem wymagań amatorskich, w tym zatwierdzonych programów konserwacji i szkoleń, pomoże przyspieszyć proces i zapewnić zatwierdzenie w Twoim kraju.

 

Jakie są różnice między SCOUT VLR a SCOUT C?

Jeśli chodzi o sam śmigłowiec, staramy się nie wyróżniać żadnych różnic, z wyjątkiem liczby pasażerów i ograniczenia masy MTOW. SCOUT VLR został zaprojektowany, opracowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z dokładnie tymi samymi przepisami zdatności do lotu FAA i EASA i normami certyfikacji, co SCOUT C, które są bardziej rygorystyczne niż większość lekkich śmigłowców latających obecnie ze względu na ich certyfikację na podstawie znacznie starszych przepisów. Właściciele każdego samolotu mogą latać VFR w dzień iw nocy. Zasadnicza różnica polega na wykonaniu procesu produkcyjnego. Zgodnie z przepisami amatorskimi, właściciele nowych śmigłowców SCOUT VLR są zobowiązani do samodzielnego wykonania 51% samolotów, co właściciele osiągają w ciągu dwóch tygodni w naszej fabryce pod nadzorem licencjonowanych specjalistów. Ponadto statek powietrzny może być użytkowany tylko prywatnie, a nie w celach komercyjnych. Oferujemy również znacznie atrakcyjniejszą gwarancję na SCOUT VLR. SCOUT VLR objęty jest 2 000 godzin, 3-letnią gwarancją. SCOUT C będzie objęty konwencjonalną komercyjną roczną gwarancją na 1000 godzin. Kolejną różnicą jest cena. Ponieważ znaczne koszty związane z certyfikacją nie są związane z ceną, SCOUT VLR jest znacznie tańszy niż SCOUT C. Ostatnią różnicą jest czas. SCOUT VLR jest już gotowy do lotu, podczas gdy SCOUT C jest spodziewany w 2025 roku.

 

Czy MANUFAKTURA Lotnicza wykorzystując kategorię amatorska / eksperymentalną próbuje "iść na skróty"?

Absolutnie nie. Wszystkie statki powietrzne, od jednomiejscowej konstrukcji domowej po Airbusa A380, muszą spełniać surowe wymagania dotyczące zdatności do lotu i certyfikacji. SCOUT VLR spełnia wszystkie najnowsze wymagania EASA i FAA odnoszące się do lekkich śmigłowców, które w większości przypadków są znacznie bardziej rygorystyczne niż lekkie śmigłowce latające obecnie, które uzyskały certyfikaty zgodnie ze znacznie starszymi przepisami. Jedną z kluczowych różnic w kategorii budowanie amatorskie / eksperymentalnej jest zaangażowanie właściciela w proces budowy. Chociaż ta kategoria pozwala właścicielom-operatorom konstruować samoloty budowane amatorsko w domu i pod ograniczonym nadzorem, MANUFAKTURA Lotnicza absolutnie zabrania takiej praktyki. Wszystkie nasze śmigłowce są  konstruowane  i montowane w naszej fabryce pod bezpośrednim nadzorem licencjonowanych specjalistów. W ten sposób możemy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, jakości i zdatności do lotu, dla pełnej satysfakcji klienta. Ponieważ certyfikacja jest niezbędna do operacji komercyjnych, a ponad 80% lekkich helikopterów jest własnością prywatną, uważamy, że oferowanie naszego wysokiej jakości śmigłowca SCOUT przy użyciu kategorii amatorskich / eksperymentalnych śmigłowców jest najlepszym sposobem na dostarczenie innowacyjnego, bezpiecznego helikoptera po przystępnej cenie.

 

Czy SCOUT VLR zostanie wycofany po uzyskaniu certyfikatu SCOUT C?

Nie. W rzeczywistości skupiamy się na SCOUT VLR i planujemy kontynuować wprowadzanie innowacji za pomocą SCOUT VLR, wprowadzając nowe modele znacznie częściej niż SCOUT C. Bez kosztownych przeszkód związanych z certyfikacją, przewidujemy aktualizację SCOUT VLR co kilka miesięcy, gdy nowe funkcje i technologie staną się dostępne i sprawdzone w lotnictwie. SCOUT VLR pozwala nam nadal wprowadzać innowacje i przekraczać nowe granice w lotnictwie ogólnym, nie byłoby to możliwe przy tradycyjnym podejściu do certyfikacji . Przewidujemy, że SCOUT C będzie aktualizowany znacznie rzadziej ze względu na koszt i czas poświęcony na certyfikację.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 MANUFAKTURA Lotnicza Sp z o o

EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231453446 | Regon: 384715359 KRS:0000807708

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

©2024 by 2can