Działalność podmiotu to prowadzenie szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwa

kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnien na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących  prowadzonego przez Prezesa Urzędu  Lotnictwa Cywilnego.

 

Rodzaj i zakres prowadzonych szkoleń:

 

1) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o  MTOM do  560 kg  - UAGP.

2) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych UAG (L).

3) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS (UAGP).

4) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa

kwalifikacji pilota statku powietrznego o MTOM do 495 kg - UACP

5) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych - UHP (L).

6) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego INS (H).

7) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji  mechanika poświadczenia obslugi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym dotyczącym wiatrakowca o MTOM do 560 kg, jako całości - TM (AG).

 

Plan szkolenia i ceny

 

Szkolenie dla przyszłych pilotów składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego jest rozpoczęcie kursu teoretycznego.

Szkolenie teoretyczne może odbywać się za pośrednictwem platformy self learningowej, stacjonarnie lub za pomocą samokształcenia.

Szkolenie praktyczne prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem na lądowisku szkoły lub dla grup kilkuosobowych, na ich własnym terenie przystosowanym do startów i lądowań.

Gyrocoptery i śmiglowce używane do nauki pilotażu posiadają zdwojony system sterowania co umożliwia latanie i naukę pod nadzorem instruktora.

Godzina lotu szkolnego kosztuje 650 zł netto

W ciągu jednego dnia pracy instruktor może efektywnie szkolić przez maximum 4 godziny:

 

8.00 am - przygotowanie maszyny do pracy (czyszczenie, tankowanie)

9.00 am - przybycie studenta

 

1. Okno - 10.00 am - czas szkolenia

2. Okno - 11.00 am - czas szkolenia

3. Okno - 12.00 am - czas szkolenia

 

13.00 pm - przerwa

 

4. Okno -14.00 pm - czas szkolenia

5.Okno - 15.00 pm - czas szkolenia

6.Okno - 16.00 pm - czas szkolenia

 

17.00 pm - zakończenie debrifing

18.00 pm - zamknięcie dnia, raporty, dokumenty

 

Program Demo, ceny netto:

 

10’ – 150 zł

20’ – 230 zł

30’ – 350 zł

40’ – 480 zł

50' - 550 zł

60' - 650 zł

 

Cena dla grup -10%  min. 4 osoby max 6 osób

Tematy Szkoły Latania:

AIR SAFARI – łagodny program

ACTION 3D – sportive FLY – program dla amatorów mocnych wrażeń

 

Obwarowania:

 

Wiek: minimum 15 lat, do 18 lat podpis opiekuna

Waga pasażera do 115 kg

Zdrowie – wady serca wykluczają z latania

Trzeźwość – alkohol i narkotyki wykluczają latanie

Wzrost – osoby powyżej 2 metrów mogą odczuwać dyskomfort

 

Opcja – kamery wewnątrz i na zewnątrz Gyrocoptera filmują w jakości Full HD – dla klienta karta SD 1 GB  z nagraniem – koszt 25 zł

 

Wszystkie statki powietrzne używane do szkolenia i przeszkalania są objęte CAMO,

zapewniając utrzymanie ciągłej zdatności do lotu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  ARGO Aero Sp z o.o  EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231208563 | Regon: 142314725 KRS:0000355281

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2016 2can &  ARGO Aero Sp z o.o