Prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa

kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnien na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących  prowadzonego przez Prezesa Urzędu  Lotnictwa Cywilnego.

Rodzaj i zakres prowadzonych szkoleń:

 

1) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o  MTOM do560 kg  - UAGP.

2) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych UAG (L).

3) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS (UAGP).

4) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa

kwalifikacji pilota statku powietrznego o MTOM do 495 kg - UACP

5) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych - UHP (L).

6)szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego INS (H).

7)szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji  mechanika poświadczenia obslugi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym dotyczącym wiatrakowca o MTOM do 560 kg, jako całości - TM (AG).

 

Wspolnie z ATO-123 AP-Aviation Alojzy Bylok prowadzone są szkolenia do licencji i uprawnień śmigłowcowych.

 

OFERTA SZKOLEŃ ATO-123 AP-AVIATION

 

Szkolenia dla pilotów śmigłowców:

 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej turystycznej PPL(H), teoretyczne i praktyczne.
 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej zawodowej CPL(H), teoretyczne i praktyczne zintegrowane.
 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej zawodowej CPL(H), teoretyczne i praktyczne modułowe.
 • Szkolenie do uprawnień FI(H), instruktor szkolenia śmigłowcowego.
 • Szkolenie do uprawnień NOC(H), śmigłowcowe do wykonywania lotów nocnych.
 • Szkolenie do uprawnień na typ śmigłowca TR(H) R-22, R-44, AK1-3.
 • Szkolenie odświeżające, seminaria instruktorskie.

 

Oferujemy również szkolenia teoretyczne:

 • Szkolenie teoretyczne do PPL(H),
 • Szkolenie teoretyczne do CPL(H),
 • Szkolenie teoretyczne do PPL(H) dla posiadaczy PPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do CPL(H) dla posiadaczy CPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do FI (H),
 • Indywidualne doszkalanie teoretyczne.

 

 

Wszystkie statki powietrzne używane do szkolenia i przeszkalania są objęte CAMO,

zapewniając utrzymanie ciągłej zdatności do lotu.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  ARGO Aero Sp z o.o  EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231208563 | Regon: 142314725 KRS:0000355281

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2016 2can &  ARGO Aero Sp z o.o