Firma  MANUFAKTURA Lotnicza  prowadzi szkolenia w ośrodku  ARGO Aero Trening Center 233 RPS-09/2017/2 na lotnisku EPSJ Sobienie Szlacheckie

do uprawnień obejmujących statki powietrzne ultralekkie

Szkolenia do licencji PPLH realizowane są we współpracy z DTO Heliline Training System PL/DTO-16

Działalność podmiotu to prowadzenie szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwa

kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnien na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących  prowadzonego przez Prezesa Urzędu  Lotnictwa Cywilnego.

Rodzaj i zakres prowadzonych szkoleń:

1) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o  MTOM do  600 kg  - UAGP.

2) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych UAG (L).

3) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS (UAGP).

4) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa

kwalifikacji pilota statku powietrznego o MTOM do 600 kg - UACP

5) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych - UHP (L).

6) szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego INS (H).

7) szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji  mechanika poświadczenia obslugi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym dotyczącym wiatrakowca o MTOM do 560 kg, jako całości - TM (AG).

Wymagania wstępne

 

Ilość godzin szkolenia teoretycznego

Ilość godzin szkolenia praktycznego

Zakres licencji lub uprawnienia

 

Pilot śmigłowcowy turystyczny

 

PPL(H)

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - 16 lat, ubiegania się o wydanie licencji - 17 lat. Kandydat niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych jego opiekunów.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II )

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - co najmniej gimnazjalne albo równorzędne. Kandydaci powinni posiadać dostateczna wiedzę w szczególności w zakresie fizyki i matematyki aby móc zrozumieć odbywane szkolenie lotnicze.
 • 100 godzin (szkolenie stacjonarne).

 

 • Lub 12 godzin plus 88 godzin samokształcenia.

Co najmniej 45 godzin szkolenia w locie.

Pilot śmigłowcowy zawodowy

 

CPL(H) modułowe

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - 17 lat, ubiegania się o wydanie licencji - 18 lat. Kandydat niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych jego opiekunów.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa pierwsza ( I )

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - co najmniej średnie. Kandydaci powinni posiadać dostateczna wiedzę w szczególności w zakresie fizyki i matematyki aby móc zrozumieć odbywane szkolenie lotnicze.

 

 • Przed podjęciem szkolenia modułowego CPL(H) kandydat musi być posiadaczem licencji PPL(H)

 

 • Nalot 155 godzin czasu lotu jako pilot śmigłowców, w tym 50 godzin w charakterze pilota dowódcy, z czego 10 godzin w lotach nawigacyjnych.

250 godzin (szkolenie stacjonarne).

Co najmniej 30 godzin szkolenia w locie.

Przeszkolenie na typ śmigłowca

TR AK 1-3

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - 16 lat, ubiegania się o wydanie licencji - 17 lat. Kandydat niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych jego opiekunów.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II )

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - co najmniej gimnazjalne albo równorzędne. Kandydaci powinni posiadać dostateczna wiedzę w szczególności w zakresie fizyki i matematyki aby móc zrozumieć odbywane szkolenie lotnicze.

 

10 godzin

Co najmniej 6 godzin szkolenia w locie.

Instruktor śmigłowcowy

FI(H)

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - ukończone 18 lat.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ). PPL(H) + VFR noc - posiadacz licencji musi rozpoznawać barwy.

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - ukończenie szkoły średniej.

 

 • Wymagania dotyczące praktyki lotniczej - 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.

 

 • Nalot 250 godzin całkowitego czasu lotu  jako pilot śmigłowca z czego; co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy - jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H), co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy - jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H).
 • 25 godzin uczenia się i nauczania.

 

 • 100 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej

Co najmniej 30 godzin szkolenia w locie.

Pilot wiatrakowca ultralekkiego

UAG(L)

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - ukończone 16 lat. Kandydat niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych jego opiekunów.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - kandydaci powinni posiadać dostateczna wiedzę w szczególności w zakresie fizyki i matematyki aby móc zrozumieć odbywane szkolenie lotnicze.
 • 60 godzin (szkolenie stacjonarne)

 

 • Lub 25  godzin  wykładów plus 1 godzina  na  każdy przedmiot (szkolenie seminaryjne).

 

 • Lub 54 godziny samokształcenia plus 6 godzin  wykłady seminaryjne(szkolenie e-lerningowe).

Co najmniej 22 godziny 45 minut szkolenia w locie.

Instruktor wiatrakowców ultralekkich

INS

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - ukończone 18 lat.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymagania dotyczące praktyki lotniczej - 150 godzin nalotu ogólnego jako pilot dowódca wiatrakowca UAGP.

130 godzin.

 • Co najmniej 8 godzin lotów metodycznych.

 

 • Co najmniej 60 godzin nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

Pilot śmigłowca ultralekkiego

 UHP(L)

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - ukończone 16 lat. Kandydat niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych jego opiekunów.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymaganie dotyczące wykształcenia - kandydaci powinni posiadać dostateczna wiedzę w szczególności w zakresie fizyki i matematyki aby móc zrozumieć odbywane szkolenie lotnicze.
 • Obejmuje  60  godzin (szkolenie stacjonarne) lekcyjnych  wykładów  i  ćwiczeń  dla  uczniów-pilotów  szkolonych  od  podstaw lub  30 godzin dla pilotów, którym zaliczono praktykę lotniczą.

 

 • Lub 25  godzin  wykładów plus 1 godzina  na  każdy przedmiot (szkolenie seminaryjne).

 

 • Lub 54 godziny samokształcenia plus 6 godzin  wykłady seminaryjne(szkolenie e-lerningowe).

Co najmniej 28 godzin szkolenia w locie.

Instruktor śmigłowców ultralekkich

INS(H)

 • Minimalny wiek do rozpoczęcia szkolenia - ukończone 21 lat.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymagania dotyczące praktyki lotniczej - 200 godzin nalotu ogólnego jako pilot dowódca śmigłowców ultralekkich UACP.

 

 • Posiadać  ważne  uprawnienie  podstawowe  do  pilotowania  śmigłowca ultralekkiego lądowego  UHP(L).

130 godzin.

 • Co najmniej 8 godzin lotów metodycznych.

 

 • Co najmniej 1 godzinę kierowania lotami szkolnymi.

 

 • Co najmniej 100 godzin nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

Mechanik obsługi st. pow. ultralekkich - wiatrakowców

 TM(AG)

 • Wymaga ukończenia z wynikiem  pozytywnym  szkolenia  specjalistycznego  w  zakresie  obsługi tego typu  statku powietrznego.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymagania dotyczące praktyki lotniczej - 6-cio miesięcznea praktyka w zakresie obsługi tego typu  statku powietrznego.

 

32  godziny zegarowe (wyłącznie szkolenie stacjonarne).

Co najmniej 16 godzin zegarowych.

Mechanik obsługi st. pow. ultralekkich - śmigłowców

 TM(H)

 • Wymaga ukończenia z wynikiem  pozytywnym  szkolenia  specjalistycznego  w  zakresie obsługi tego typu  statku powietrznego.

 

 • Wymagania kategoria badań lotniczo-lekarskich w szkoleniu praktycznym - klasa druga ( II ).

 

 • Wymagania dotyczące praktyki lotniczej - 6-cio miesięcznea praktyka w zakresie obsługi tego typu  statku powietrznego.

 

32  godziny zegarowe (wyłącznie szkolenie stacjonarne).

Co najmniej 16 godzin zegarowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 MANUFAKTURA Lotnicza Sp z o o

EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231453446 | Regon: 384715359 KRS:0000807708

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

©2024 by 2can