Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy

na bazie wiatrakowca XENON 4

 

Lotniczy skaning laserowy

Xenon 4 GEO, to dedykowany ultralekki i ultranowoczesny system pomiarowy zabudowany na wiatrakowcu o MTOW 560 kg.

Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy to wysokodokładna platforma pomiarowa, integrująca aktywny sensor w postaci skanera laserowego oraz kamerę fotogrametryczną z systemem INS/GNSS, wspomaganym segmentem naziemnym tj. mobilną stacją referencyjną i mobilnym systemem pozyskiwania informacji meteorologicznych. Podstawowym zadaniem LUSP jest pozyskiwanie trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych X,Y i Z oraz wysokorozdzielczych barwnych zdjęć. Uzyskane dane po przetworzeniu wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz ortofotomapy.

Zalety Systemu:

 

 • wysoka precyzja
 • wysoka prędkość skanowania wynosząca 200 linii/sec
 • częstotliwość impulsów do 380 kHz
 • wąska wiązka lasera
 • możliwość rejestracji wielokrotnego odicia wiązki - nielimitowana liczba ech pojedynczej wiązki
 • kompaktowy i lekki
 • szybki i precyzyjny pomiar dużych obiektów
 • wysoka dokładność (porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi)
 • możliwość skanowania w miejscach trudno dostępnych oraz w zakładach przemysłowych, gdzie niewskazana lub niemożliwa jest przerwa technologiczna
 • łatwy dostęp do danych pomiarowych
 • pomiar niezależny od oświetlenia
 • automatyzacja procesu obliczeniowego (automatyczne wyrównanie, generowanie przekrojów i modeli 3D)

Lotniczy skaning laserowy - zastosowania

 

DROGOWNICTWO

• inwentaryzacja dróg

• pomiary skrajni jezdni

• pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów

• pozyskiwanie modeli 3D do celów sporządzania map akustycznych

• sporządzanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych

• ocena stanu technicznego nawierzchni

• inwentaryzacja kolizji i wypadków drogowych

• wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych

• wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu

 

PRZEMYSŁ

• pomiary odkształceń i przemieszczeń

• tworzenie wiernych modeli 3D rurociągów, instalacji ciepłowniczych

• monitoring obiektów

• inwentaryzacje instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych

• obliczanie objętości mas ziemnych

 

ARCHITEKTURA

• precyzyjne odwzorowania obiektów

• sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji budynków

• analiza konstrukcji budynków

• modele 3D, wizualizacje

• ortofotoplany

 

KOLEJE

• pomiary tuneli i skrajni kolejowych

• badanie kolizji

• inwentaryzacja infrastruktury kolejowej

• pomiary geometrii torów

 

GÓRNICTWO

 

• sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji elementów infrastruktury górniczej

• optymalizacja transportu urobku i logistyki

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 MANUFAKTURA Lotnicza Sp z o o

EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231453446 | Regon: 384715359 KRS:0000807708

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2016 2can